Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Hvad er palmeolie?

Palmemolie bliver brugt i en bred vifte af hverdagsprodukter – alt fra læbestift til stearinlys. Mange fabrikanter foretrækker palmeolie idet, den let blandes med andre olier og kan benyttes til at skabe produkter af varierende konsistens og karakteristika. Palmeolie er ikke kun ekstremt alsidig – den er også ekstremt produktiv med et udbytte, der er langt større end for andre vegetabilske olier. Pga. palmeoliens mange funktioner og billige pris er den i dag verdens mest forhandlede og konsumerede vegetabilske olie.

Problemet med palmeolie er ikke selve varen, men derimod måden vi producerer den på. Det er derfor afgørende, at vi som producenter træffer kritisk bevidste valg. Der findes nemlig måder at producere palmeolie både ansvarligt og bæredygtigt. Der er måder at undgå både skovrydninger og konvertering af naturlige økosystemer. For at den bæredygtige produktion af palmeolie bliver normen, skal virksomheder, der køber olien, være villige til at tage ansvar på fronten og lægge deres vaner om.

Det er desværre ikke så nemt, at man bare kan erstatte palmeolien. I hvert fald ikke på en bæredygtig måde. Det forholder sig nemlig sådan, at man skal bruge op til 10 gange så meget land ved produktion af andre olier for at få samme mængde udbytte som palmeolien giver. Det er ikke nogen holdbar løsning.

Palmeolie er altså kommet for at blive, endda for at vækste. Dette giver anledning til bekymring for potentielt tab af biodiversitet og kulstofemmisioner. For at få plads til palmeolieplantager har man nemlig i vid udstrækning ryddet regnskove og dermed ødelagt levestederne for truede dyrearter som elefanter, orangutanger og tigere.

Det er ikke kun regnskovene, men også tilstødende områder, der påvirkes negativt i forbindelse med implementeringen af nye palmeolieplantager. Fragmentering, kanteffekter og forurening er nogle af de udfordringer man står overfor. Ydermere frigiver omdannelsen fra skov til plantage store mængder kuldioxid, hvilket fremskynder klimaforandringer. Konsekvenserne er mange og listen er længere endnu. Derfor er det vigtigt, at vi tager sagen alvorligt og beslutter os for at gøre noget ved problemet.