FSC-certificering

Hvad betyder FSC-certificeringen?

Gennem de sidste årtier har der været meget snak omkring afskovning, da det ikke er godt for klimaet. For at bremse den uheldige udvikling er der i EU blevet etableret en lovgivning, der skal sikre mere ansvarlig træfældning. Denne lovgivning kaldes tømmerlovgivningen.
Tømmerlovgivningen løser kun en del af problemet, og for at vi rigtig kan komme i mål, er vi nødt til at finde mere ansvarlige løsninger til produktion af træ. Vi ønsker forsat at kunne benytte træet fra skovene, men selvfølgelig på en måde hvor naturen beskyttes. Her kommer FSC ind i billedet.

FSC står for Forest Stewardshio Council. FSC-certificeringen er en non-profit mærkningsordning til træ og papir og omhandler altså ansvarligt skovbrug. Vi benytter træ til alverdens ting – også i kosmetikindustrien, hvor vi eksempelvis skaber penselskafter og emballage. Skoven er hjemsted for størstedelen af landlevende organismer og er også med til at afbøde klimaforandringer ved at absorbere kuldioxid. Derfor er det vigtigt at vi bruger skoven ansvarligt.

I en FSC-skov fældes der aldrig mere træ end skoven når at producere. Samtidig sørger FSC for at dyr- og planteliv i skoven beskyttes. Sidst men ikke mindst garanteres man med FSC-certificeringen, at de mennesker, der arbejder i og med skoven, har ordenlige arbejdsforhold og lønninger.

Der findes FSC-skove i hele verden.