FSC certification

What does the FSC certification mean?

Gennem de sidste årtier har der været meget snak omkring afskovning, da det ikke er godt for klimaet. For at bremse den uheldige udvikling er der i EU blevet etableret en lovgivning, der skal sikre mere ansvarlig træfældning. Denne lovgivning kaldes tømmerlovgivningen.
Tømmerlovgivningen løser kun en del af problemet, og for at vi rigtig kan komme i mål, er vi nødt til at finde mere ansvarlige løsninger til produktion af træ. Vi ønsker forsat at kunne benytte træet fra skovene, men selvfølgelig på en måde hvor naturen beskyttes. Her kommer FSC ind i billedet.

FSC står for Forest Stewardshio Council. FSC-certificeringen er en non-profit mærkningsordning til træ og papir og omhandler altså ansvarligt skovbrug. Vi benytter træ til alverdens ting – også i kosmetikindustrien, hvor vi eksempelvis skaber penselskafter og emballage. Skoven er hjemsted for størstedelen af landlevende organismer og er også med til at afbøde klimaforandringer ved at absorbere kuldioxid. Derfor er det vigtigt at vi bruger skoven ansvarligt.

In an FSC forest, no more wood is cut than the forest can produce. At the same time, the FSC ensures that wildlife in the forest is protected. Last but not least, FSC certification guarantees that the people who work in and with the forest have decent working conditions and wages.

There are FSC forests all over the world.